btm-logo

Будівельний консалтинг

Багаторічний досвід компанії показує, що професійний консалтинг допомагає клієнту вирішити питання щодо технічної доцільності проекту, обґрунтованості інженерних рішень та мінімізація вартості будівельних робіт.
Часто не беруть до уваги руйнівну силу води, проблеми з усунення яких згодом стає витратним. Наша компанія займається вирішенням гідроізоляційних проблем, але також ми проводимо оцінку нерухомості (дефектів), з якими може зіткнутися новий власник при покупці. Наше завдання виробити концепцію для вирішення конкретних проблем, не пов’язаних з певним матеріалом або видом робіт.
Найбільш витратними у цьому сегменті є вирішення проблем, пов’язані з порушенням гідроізоляційних властивостей та зміцнення фундаменту. У концепції вирішення цих проблем ми зупинимося у статті.

Основи концепції санації:

Численні споруди в інженерному, висотному та промисловому, гідротехнічному та підземному будівництві виготовляються як водонепроникні споруди з бетону. На жаль, як при проектуванні, так і виконанні часто припускаються помилок, що призводять до порушення герметичності.
Водопровідні тріщини, поверхневе просочування вологою та негерметичні шви не є рідкістю. При додаткової гідроізоляції подібних не герметичностей мова, як правило, йде про виготовлення за розміром, специфічним для об’єкта, що вимагає великих спеціальних знань та досвіду як від проектувальника, так і від виконавця. Гідроізоляцію можна виконувати за допомогою різних способів ін’єкції залежно від конструкції, встановлення будівельних елементів, картини пошкоджень, навантаження та специфічних для об’єкта даних. Який метод найбільше підходить для відповідного випадку застосування? Як функціонують різні методи та що при цьому слід враховувати? Де межі застосування окремих методів?
Проектування додаткової гідроізоляції споруди є комплексним і висуваючим високі вимоги завданням, для якої необхідний досвід і ретельність роботи як проектувальника, так і виконавця. Для розробки концепції санації слід точно знати конструкцію та специфічні для об’єкта типові умови. Концепція санації, розроблена компетентним проектувальником, поряд з описом стану споруди (тип, установка конструкції, стан будівельних елементів, тиск води, деформація швів і тріщин, попередні заходи, при застосуванні гелю і дані будівельного ґрунту) повинна містити мету і метод гідроізоляції, що застосовується, дані заповнювача, що застосовується для ін’єкції, та його властивості, технологію ін’єкції (одно- або двокомпонентна технологія ін’єкції, відстань між буровими пакерами, глибина свердловини, дані для процесу ін’єкції, в даному випадку також для попереднього ін’єкції та часу реакції), необхідні дозволи ( ін’єкції в будівельний ґрунт), опис заходів фланкування (наприклад, заходи щодо осушування), а також вимоги щодо забезпечення якості.
У водонепроникних бетонних споруд помилки при проектуванні та виконанні гідроізоляції швів, а також при бетонуванні часто призводять до розгерметизації швів. Додаткова гідроізоляція негерметичних швів не є «готовою сукнею з вішалки», а є виготовленням за розміром, яке має бути узгодженим зі специфічними умовами об’єкта, типом швів, причиною пошкодження, пристроєм та положенням будівельного елемента, навантаженням та доступністю конструкції.
Все це висуває високі вимоги до проектування та виконання. У багатьох випадках завдяки технології ін’єкції можна виконати додаткову гідроізоляцію конструкції. Залежно від конструкції, типу швів, пристрою будівельного елемента, картини пошкоджень, навантаження та специфічних для об’єкта умов гідроізоляцію можна виконати за допомогою часткової або поверхневої ін’єкції елемента, проміжних просторів елемента або перед елементом. Оскільки безпосередній контроль ін’єкції, як правило, неможливий, особливе значення має забезпечення якості. Все це висуває високі вимоги до проектувальника та виконавця. У статті наведено огляд різних заходів для виконання додаткової гідроізоляції. Ця стаття була написана на основі матеріалів науково-технічних статей – Проф., д-р технічних наук Райнер Хоман, факультет будівельної фізики.